DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta Ombudsman za djecu RS, u saradnji sa Gender centrom Vlade RS, uz finasijsku podršku FIGAP programa BiH, organizovao je okrugli sto o temi „Nijedno dijete izvan obrazovnog sistema".

Mr Nada Grahovac, ombudsman za djecu, otvarajući ovaj okrugli sto istakla je da je pravo na obrazovanje osnovno ljudsko pravo jer njegovo ostvarivanje direktno utiče na mogućnost pristupa i ostvarivanja brojnih drugih prava. Osnovna škola je obavezna i zakon ne poznaje nijedan razlog zbog kojeg učenik može biti isključen iz osnovne škole. Srednja škola nije obavezna, ali je obavezna briga o djetetu.

Uvodnu riječ o obrazovanju kao osnovnom ljudskom pravu i razlozima zašto djeca napuštaju školu imali su doc. dr Draženko Jorgić i doc. dr Ivana Zečević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Zlata Hadžić-Bajrić iznijela je podatke o broju polu, uzrastu i razlozima zbog kojih djeca napuštaju osnovno i srednje obrazovanje, koji su rezultat istraživanja koje je proveo Ombudsman za djecu u 120 osnovnih i 61 srednjoj školi. Dijana Tepšić, portparolka Gender centra Vlade RS, govorila je o potrebi humanizacije odnosa među polovima od najranijeg uzrasta i obrazovanju koje treba da pruži jednake mogućnosti i djevojčicama i dječacima.

Brojni učesnici, predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva porodice omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog pedagoškog zavoda, prosvjetne inspekcije, centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola, nevladinih organizacija i mladih savjetnika ombudsmana za djecu prepoznali su različite situacije u kojima se može djelovati da bi se unaprijedila zaštita djece u ovoj oblasti o čemu će Ombudsman za djecu uraditi poseban izvještaj.