DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Dana 17.11.2011. predstavnici Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči posjetili su OŠ ''Sveti Sava'' u Istočnom Novom Sarajevu, a u okviru aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi''. Posjetom i aktivnostima u ovoj školi ujedno je na simboličan način obilježen i Međunarodni dan djeteta.

U razgovoru sa školskim pedagogom saznali smo da je ova škola sagrađena 2003.godine, zahvaljujući donaciji vlade Japana. Međutim, iako se nastava odvija u novijoj zgradi, osjeća se nedostatak prostora za redovno održavanje nastave, jer školu pohađa 937 učenika, računajući i područnu školu u Tilavi.

Informisani smo i da je ostvarena izuzetno dobra saradnja sa lokalnom zajednicom, zahvaljujući kojoj je prije par godina izgrađena fiskulturna sala, čime su stvoreni uslovi za normalno održavanje nastave fizičkog vaspitanja. Ova saradnja realizovana je sa opštinom Istočno Novo Sarajevo i učeščem u zajedničkom projektu ''Vodosnabdijevanje'', zahvaljujući kojem  je škola dobila značajna materijalna sredstva i opremu za adaptaciju i saniranje mokrih čvorova u zgradi škole. Kako kažu, jedan broj učenika „vozari" ali uspijeva redovno da stiže na nastavu.

Trenutno se u školi provodi istraživanje na temu '"Kriza čitanja'', a rezultate ovih istraživanja očekujemo uskoro. Nezaobilazna tema za razgovor bila je i problem vršnjačkog nasilja, tako da smo saznali kako škola priprema Pravilnik o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja, koji ima za cilj lakše prepoznavanje pojavnih oblika vršnjačkog nasilja, kako bi se adekvatno i na vrijeme reagovalo.

Druženje sa članovima Savjeta učenika ove škole proteklo je u prijatnoj i radnoj atmosferi, a predviđeno vrijeme za održanu radionicu na temu ''Prava i obaveze u školi'' bilo je prekratko za razmjenu mišljenja i informacija o pravima i odgovornostima učenika u obrazovnom sistemu. Učenici su pokazali da su dosta dobro informisani o svojim pravima u školi, ali isto tako i da su svjesni svojih obaveza i odgovornosti. Smatraju da su opterećeni redovnim gradivom, a posebno brojnim detaljima koje moraju da uče iz pojedinih predmeta, tako da im ostaje malo slobodnog vremena, koje provode u druženju sa vršnjacima u brojnim sekcijama, čitajući školsku lektiru, a mali dio u provjeravanju aktuelnosti putem interneta. Svjesni da na internetu i društvenim mrežama vrebaju brojne opasnosti.

Zadovoljni su svojom školom i saradnjom sa upravom škole, tako da, osim obimnog školskog gradiva iz pojedinih predmeta, ne bi puno mijenjali u školi.

Primijetili smo da je škola obezbijedila školsku kuhinju u prostoru škole, tako da učenici ne moraju napuštati zgradu i izlagati se opasnostima na ulici.