DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

20.novembar, dan kada je usvojena UN Konvencija o pravima djeteta obilježava se kao Međunarodni dan djeteta.

Pravo koje odrasli teško razumiju, a koje je djeci veoma važno je pravo na participaciju, odnosno pravo na slobodno izražavanja vlastitog mišljenja o svim pitanjima koja se njih tiču i učestvovanje u postupku koji se na njih odnosi.

Mišljenje koje dijete ima pravo slobodno izraziti, treba prihvatiti u skladu sa njegovim godinama i njegovom sposobnosti da to učini. Konvencija ne postavlja nikakva ograničenja vezana za godine djeteta, njegovo zdravstveno stanje i sl. Konvencija uspostavlja pravo koje mu treba omogućiti, na način da dijete shvati i razumije postupak koji se vodi i svoja prava u tom postupku, a da istovremeno ne nosi teret odgovornosti za odluku koja bude donesena, jer odluka koja se odnosi na dijete mora se zasnivati na mišljenju djeteta i ocjeni stručnjaka.
 
Proces participacije znači da mišljenje djeteta čujemo i uvažavamo, to ne znači da se svi zahtjevi djece ispunjavaju, već da im se posvećuje dužna pažnja kod donošenja odluka.

Participacija traži saradnju djece i odraslih, a saradnja zahtijeva komunikaciju u kojoj jedni druge razumiju, poštuju i uvažavaju.

Participacija ne ugrožava autoritet odraslih, ni roditelja ni nastavnika. Naprotiv podržava autoritete koji podstiču razvoj djeteta, koji poštuju ličnost djeteta, koji su spremni da dijete saslušaju i koji imaju odgovore na postavljena pitanja...

Participacija znači razvijati kod djece samostalnost i odgovornost jer ih samo na taj način učimo odgovornom odnosu i prema sebi i drugima.

Povodom Međunarodnog dana djeteta, u utorak 22.11.2011. godine u 11,00 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka, Ombudsman za djecu RS organizuje okrugli sto o temi "NI JEDNO DIJETE IZVAN OBRAZOVNOG SISTEMA"