DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Povodom Međunarodnog dana djeteta Ombudsman za djecu Republike Srpske i učenici Ekonomske škole Banja Luka posjetili su danas Centar „ Zaštiti me" u Banjoj Luci.

U Centru je organizovano  druženje učenika Ekonomske škole i korisnika centra, a tom prilikom su korisnicima uručeni i prigodni pokloni.

Prema UN Konvenciji o pravima djeteta djete sa smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad, koji će mu obezbjediti potpun i dostojan život i postizanje za njega najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije.

Centar „ Zaštiti me" ima osnovnu i srednju školu i internat,  a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu ovog Centra ( www.zastitime.info ).