DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Jesenji dan, 10.11.2011.godine, predstavnici Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči proveli su u opštini Čajniče, u druženju sa učenicima VIII2 razreda Osnovne škole "Jovan Dučić". Druženje je nastavak aktivnosti institucije Ombudsmana „O tvojim pravima u tvojoj školi", a proteklo je u prijatnoj i radnoj atmosferi, u razgovoru sa upravom škole i učenicima.

Ovu osnovnu školu pohađa 377 učenika, u čijem se sastavu nalaze i područne škole u Miljenu, Lukama i Zaborku, o čemu su nas informisali školski pedagog i direktor škole. Kako navode, ponose se svojim učenicima, koji se ističu primjernim ponašanjem, dobrim rezultatima u učenju i sportskim takmičenjima. Škola učestvuje, u mnogim projektima, a jedan od njih je i projekat za rekonstrukciju krovnih površina i zamjene prozora na školskoj zgradi, koji je upućen ka Ministarstvu prosvjete i kulture, od kojeg očekuju pomoć u rješavanju ovog problema, jer ga zbog nedostatka finansijskih sredstava sama škola nije u mogućnosti  riješiti. Naime, kako je sama opština Čajniče smješetena u brdsko-planinskom području, to su zime duge i hladne, a zbog dotrajalosti krovnih površina i prozora, iako imaju svoje grijanje, gotovo je nemoguće zagrijati učionice i druge radne prostorije. 

Osim navedenog projekta, učenici ove škole učestvuju u drugim projektima, kao što je projekat prekogranične saradnje sa školom Latvica iz Arilja, gdje se dva puta godišnje organizuju sportska takmičenja, a projekat finansira Evropska unija.

Takođe, u saradnji sa opštinom Čajniče učestvuju u prekograničnom projektu iz oblasti ekologije, te su zahvaljujući ovom projektu, došli do značajnih sredstava za opremanje kabineta iz biologije. Učenici ove škole su nosioci kulturnih aktivnosti i dešavanja u ovoj opštini, pa se završetak svake školske godine tradicionalno obilježava organizovanjem maskembala.

Da se uprava s pravom ponosi svojim učenicima, uvjerili smo se u razgovoru sa učenicima VIII2 razreda. Nakon što im je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, o kojoj, istina, nisu imali veća saznanja, uvjerili smo se da o pravima u školi znaju mnogo više. Ne samo da poznaju svoja prava, već su pokazali da su i odgovorni i da su svjesni i svojih  obaveza. Učestvuju u radu brojnih školskih sekcija, pokazujući zavidne rezultate, a slobodno vrijeme uglavnom provode u čitanju školske lektire i druženju sa vršnjacima. U održanoj radionici, na temu prava i obaveza u školi, pokazali su da poznaju svoja prava u školi, veliku želju za sticanjem novih znanja, kreativnost i spremnost da o svim, eventualnim problemima, razgovaraju sa roditeljima i predstavnicima škole.

Bio je ovo, zaista jedan ugodan dan u maloj opštini, maloj školi koji su predstavnici Ombudsmana za djecu proveli u druženju sa djecom velikog srca, i ogromnom željom za sticanjem novih znanja.