DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj posjetio je dana 09.11.2011. godine Osnovnu školu „Sveti Sava" u mjesnoj zajednici Kakmuž u Petrovu. U razgovoru sa direktorom i pedagogom škole saznali smo da školu pohađa oko 280 učenika, da ima dvije područne škole, da učenici u školi imaju pristup internetu, da su aktivne razne sekcije, te da u školi funkcioniše Savjet učenika i Savjet roditelja. Škola je relativno mala, pa se prema riječima uprave, bori s problemima sa kojima se susreću male škole, posebno one u ruralnim područjima. Uprkos tome školsko dvorište je lijepo uređeno, kao i prostor unutar škole, zidovi školskog hola su prekriveni učeničkim radovima i informacijama iz različitih oblasti, što ukazuje na domaćinski odnos i dobro organizovane aktivnosti učenika u školskim sekcijama.

Da je to tačno pokazali su i učenici, članovi Savjeta učenika škole koji su se pohvalili svojim aktivnostima i uspjesima u radu sekcija, a kada smo pomenuli dječija prava pokazali su zavidno znanje iz te oblasti. Bez problema su nabrojali mnoga dječija prava, istakli da su upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta i da često na časovima odjeljenske zajednice razgovaraju o svojim pravima ali i dužnostima.
Imaju primjedbu na obim i sadržaj gradiva pojedinih predmeta - smatraju da bi ih trebalo više prilagoditi njihovom uzrastu i savremenim kretanjima i saznanjima.  

Slobodno vrijeme, kojeg kako kažu nekad imaju dovoljno a nekada i ne, najčešće provode u igri, na internetu ili baveći se sportom u sportskim klubovima.