DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ovog utorka predstavnici Ombudsmana za djecu RS posjetili su Osnovnu školu „Desanka Maksimović" u Prijedoru i sa upravom škole i predstavnicima Savjeta učenika razgovarali o pravima djeteta.

Razgovor je i sa odraslima i sa djecom bio veoma otvoren i upravo zato omogućio da domaćini pokažu brojne uspjehe koje škola postiže u mnogim aktivnostima u gradu, ali i Republici i šire. Škola je prostrana, uredna, a zidove krase brojni učenički radovi, priznanja, medalje i pehari koje su učenici donijeli u svoju školu.

U razgovoru s direktoricom i pedagogom saznali smo da Savjet učenika i Savjet roditelja dobro sarađuju i da su mnogi radovi na sanaciji škole izvedeni upravo zahvaljujući aktivnom učešću roditelja u organizovanju humanitarnih akcija. Saradnja roditelja, učenika, nastavnika i uprave se podrazumijeva, ističu u upravi, i sve probleme koji prate život u školi  nastoje rješavati u svojoj kući. Posebno ističu mlad i veoma obrazovan nastavni kadar, te učešće škole u životu grada.

Učenici, predstavnici Savjeta učenika pokazali su da poznaju veliki broj svojih prava: pravo na obrazovanje, pravo na jednakost, pravo na slobodu, pravo na izražavanje mišljenja, pravo na ime. Čuli su za Konvenciju o pravima djeteta, ali nisu mogli da se sjete kada je Međunarodni dan djeteta. Nakon što su učenici dobili osnovne informacije o Ombudsmanu za djecu, uslijedio je razgovor pun povjerenja i potrebe da kažu šta misle o sebi o školi, o odnosu nastavnika i učenika, disciplini, uslovima rada, udžbenicima, pa je planirano vrijeme bilo kratko za sve što su htjeli reći.

U razgovoru o vannastavnim aktivnostima, učenici su se složili da u školi ima mnogo sekcija, u koje se rado učlanjuju, jer u njima rade ono što vole, a i metode su im prilagođene i nastavnici znatno opušteniji. Čini im se da bi se neke od tih metoda mogle prenijeti i u redovnu nastavu.

Pravo na slobodno vrijeme i igru, mladi Prijedorčani rado provode u bavljenju sportom, u igri i druženju, a i fejsbuk je jedan od načina kako popunjavaju slobodno vrijeme. Iako u gradu učestvuju u mnogim aktivnostima, o čemu svjedoči i ljetopis škole, učenici smatraju da bi ponuda sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mogla biti bolja.

Učenici ove osnovne škole, učešćem u ovoj radionici pokazali su spremnost da praktično pokažu pravo na iznošenje mišljenja, potrebu da otvoreno i argumentovano govore, te je diskusija bila živa i interesantna.