DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Dana 10.12.2009. godine predstavnici Institucija ombudsmana za djecu RS bili su na otvaranju Dnevnog centra za djecu u Čelincu. Institucija ombudsmana podržava ovakav projekat koji se pokazao kao primjer dobre prakse u zemljama u okruženju i šire. Smatramo da će ovaj projekt imati preventivno dejstvo u lokalnoj zajednici, te da će svojim edukativnim, psihoterapijskim, socijalnim i sportskim radom značajno doprinjeti podizanju kvaliteta života mladih.