DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Treći novembar 2011.godine predstavnici Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči proveli su u „Andrićevom" Višegradu, u nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", te o pravima, obavezama i odgovornostima  razgovarali sa upravom i učenicima OŠ „Vuk Karadžić".

Inače, školska zgrada se nalazi na brežuljku, sastoji se od dvije velike zgrade, i kao da dominira ovim prostorom. U razgovoru sa školskim pedagogom, saznali smo da školu pohađa 920 učenika, sa područnim odjeljenjima  u Prelovu, Dobrunu i Međeđi, kao i područnom školom u Novom Goraždu. Nastava je organizovana u dvije smjene, škola ima svoje grijanje, osim što nije riješeno pitanje zagrijavanja fiskulturne sale, pa u hladnim danima nije moguće čas fizičkog vaspitanja organizovati u fiskulturnoj sali. Takođe, veliki problem je nedostatak finansijskih sredstava za saniranje krova jedne od zgrada, koji prokišnjava.
 
Učenici su vrlo aktivni u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, pa  trenutno učestvuju u mnogim projektima, kao što su: „Jačanje socijalne zaštite i inkluzija djece u BiH" i „Škola po mjeri djeteta" u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu. Učestvovali su na seminarima „Zajedno protiv nasilja - nove vaspitne inicijative u RPZ Foča" i „Uključivanje djece u proces odlučivanja- dječija prava", u organizaciji „Naša djeca", te učestvuju u mnogim drugim projektima.

U održanoj radionici, u odjeljenskoj zajednici VIII3 razreda, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu, a razgovaralo se i o UN Konvenciji o pravima djeteta, pa su stekli nova znanja o zaštiti dječijih prava. Iako djeca nisu imala predznanja o instituciji Ombudsmana i imaju površna saznanja o UN Konvenciji, u razgovoru smo zapazili da dosta znaju o nekim svojim pravima, do kojih su došli u razgovoru na časovima odjeljenske zajednice, u školskim radionicama na temu dječijih prava u obrazovnom sistemu, kao i kroz rad Savjeta učenika. Znaju da je škola donijela Kodeks o ponašanju, ali ga nisu svi pročitali. Poznato im je da bi nastavnici trebali da saopštavaju ocjene, ali kako kažu neki to ne čine.

Osim što znaju svoja prava, učenici su svjesni i svojih odgovornosti i obaveza. Smatraju da im školsko gradivo nije preobimno, da imaju dosta slobodnog vremena koje provode u druženju sa drugarima kroz mnogobrojne školske sekcije (muzička, ekološka, biološka, i mnoge sportske sekcije), za računarima, na društvenim mrežama, a određeni broj značajnu pažnju poklanja čitanju školske lektire. Primijetili smo da nisu svjesni eventualnih opasnosti interneta, ali su spremni o ovoj temi razgovarati sa roditeljima, pedagogom i nastavnicima u školi.