DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu danas su posjetili Centar za život i obitelj pri Caritas biskupiji u Banjoj Luci , gdje su prisustvovali programskoj aktivnosti „Maminog kutka" u okviru koje su predstavili aktivnosti Institucije Ombudsmana za djecu, te govorili o dječijim pravima.

Caritasov Centar za život i obitelj bavi se promovisanjem vrijednosti porodičnog života i želi doprinijeti stvaranju zdrave i dobro informisane porodice u društvu. U okviru Centra program „Mamin kutak" je edukativni program za majke i bebe do godinu dana. Ciljevi ovog programa su razviti i dodatno usavršiti roditeljske vještine, pružiti podršku u snalaženju u novoj ulozi roditelja, razvijati privrženost roditelja i djeteta, te razviti i dodatno učvrstiti postojeću socijalnu mrežu roditelja.