DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru projekta „Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitornigu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011.-2014. u Bosni i Hercegovini", Udruženje „Vesta" u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece" Tuzla i pridruženim partnerom Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovao je Radionicu za doradu Etičkog kodeksa istraživanja o djeci i izradu Protokola sa standardima za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011.-2014. u Bosni i Hercegovini.

Izrada pomenutih dokumenata ne samo da će predstavljati snažnu osnovu za nastavak saradnje vladinog i nevladinog sektora angažovanog na prevenciji i suzbijanju pojavnih oblika nasilja nad djecom i zaštiti njihovih prava, već će unaprijediti Državni izvještaj o implementaciji Državne strategije. Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti omogućit će se ostvarenje kvalitetnog dijaloga između predstavnika civilnog društva i vladinog sektora u cilju konkretnih i specifičnih pomaka u poboljšanju položaja djece u Bosni i Hercegovini.

Radionica je okupila relevantne predstavnike nevladinih organizacija aktivnih i prepoznatih u praćenju i zaštiti prava djece u BiH, te nadležnih vladinih institucija i međunarodnih organizacija. 

Radionici su prisustvovali i predstavnici Ombudsmana za djecu Andrea Stanković i Ozren Ćosić.