DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Kako se ostvaruju prava djeteta i kako djeca poznaju svoja prava, obaveze i odgovornosti predstavnici Ombudsmana za djecu razgovarali su sa učenicima, direktorom i pedagogom Osnovne škole „Petar Kočić" u Šipragama. U upravi škole, u kojoj su ove godine ukinute dvije područne škole, ističu da se broj djece smanjuje svake godine, a da zbog brdskog terena jedan broj djece pješači do stanice gdje ih čeka organizovani prevoz. Ipak, i djeca i uprava smatraju da je kombi koji su dobili od Ministarstva prosvjete umnogome olakšao dolazak djece u školu i olakšao komunikaciju područnih i centralne škole.

Tokom radionice koja je okupila petnaestak učenika svih uzrasta  djeca su rekla da poznaju svoja prava (pravo na mišljenje, obrazovanje, porodicu, zaštitu zdravlja), da treba da ispunjavaju svoje obaveze i da uče da poštuju odrasle i da odrasli treba da poštuju njih.

S obzirom na to da je pravo na obrazovanje bilo tema radinice, razgovaralo se o uslovima rada u školi, o udžbenicima, o nastavnim predmetima, o vannastavnim aktivnostima. U ovoj školi imaju kućni red za koji kažu da je izložen u holu škole i da su s njim svi upoznati početkom školske godine. Takođe ističu da on treba da vrijedi kako za učenike, tako i za roditelje i nastavnike.

Slobodno vrijeme djeca provode uglavnom u igri, a mnogi od njih koriste internet. U razgovoru o potencijalnim opasnostima korišćenja interneta rekoše da im je o tome govorio njihov nastavnik i jedna NVO koja je u školi održala radionicu. U slobodno vrijeme ovi učenici nemaju gdje da se okupljaju i školsko igralište je jedino mjesto koje im je dostupno i otvoreno tokom cijelog dana.

Osnovci iz škole „Petar Kočić" aktivno su učestvovali u diskusiji i otvoreno i vrlo odgovorno iznosili svoje mišljenje o svemu što ih se tiče, te je radionica protekla u prijateljskoj  i kreativnoj atmosferi.