DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Trodnevni trening seminar za mlade savjetnike okupio je mlade iz cijele Republike Srpske kako bi zajedno stekli znanja i razgovarali o svojim pravima, obavezama i odgovornostima u školi.

Po dolasku na Borja mladi savjetnici su se upoznali s novim članovima Mreže i zavladala je drugarska atmosfera koja je nagovještavala kvalitetne radionice i lijepo druženje. Dvadesetak srednjoškolaca učestvovalo je u radu 5 radionica čije teme su bile vezane za pravo na mišljenje, pravo na informaciju, ali i obaveze i odgovornosti koje ta prava nose.

Učenici su o ovim temama razmijenili iskustva iz svojih škola, posebno ona vezana za rad savjeta učenika u kojem aktivno učestvuju i pokušavaju jačati njegove kapacitete.

Nada Grahovac, ombudsman za djecu Republike Srpske, pozdravila je nove članove i objasnila im važnost poznavanja prava djeteta, ali i to da iz prava proizilaze i obaveze i odgovornosti. Dogovoreno je da bi iz ovog seminara trebalo da proizađe brošura koja bi bila svojevrstan vodič kroz prava, obaveze i odgovornosti u školi. Mladi savjetnici će raditi na njenom kreiranju i dati svoje mišljenje i prijedloge kako bi ona bila djeci što primjerenija.

Mladi savjetnici koji su učestvovali u aktivnostima u regionu i Evropi prenijeli su svojim drugovima i predstavnicima Ombudsmana svoja iskustva i utiske, te izrazili nadu da će takvih događaja biti i ubuduće.

I pored dnevnog reda koji nije ostavljao mnogo vremena za predah, mladi su našli vrijeme za druženje, smijeh i šalu, što je doprinijelo opštem raspoloženju i atmosferi drugarstva i saradnje.

Mladi savjetnici su i ovog puta pokazali svoju zainteresovanost za svaku temu i vrlo otvoreno iznosili pitanja i prijedloge koji nas sve obavezuju da na njih odgovorimo u najboljem interesu djeteta.