DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Banjaluci je 10. 12.2009.god. održan okrugli sto o temi "UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom I njen uticaj na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom" Uvodničar mr Ljubo Lepir, pomoćnik Ministra zdravlja I socijalne zaštite RS, govorio je o mogućnosti primjene UN Konvencije u RS I naglasio da se kroz odnos prema licima sa sa invaliditetom iskazuje civilizacijski domet društva. Mr Olivera Mastikosa je govorila o očekivanjima I stavovima osoba sa invaliditetom u RS za primjenu UN Konvencije. U sve procese, posebno politiku I izradu zakona, neophodno je uključiti I lica sa invaliditetom. Darko Marjanović, dipl. Pravnik, istaknuo je važnost praćenja provedbe UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom od strane lica sa invaliditetom mogućnost njihovog direktnog obraćanja Odboru za prava osoba sa invaliditetom. Diskutanti su iznijeli iskustva iz prakse I saglasili se da se I u postojećim zakonima prava invalida predviđaju, ali je provođenje u praksu otežano I zbog toga što pojedinci ne prepoznaju, ne razumiju ili ne žele da se bave tom problematikom. Zlata Hadžić-Bajrić, zamjenik ombudsmana za djecu, izrazila je zadovoljstvo što je I ova UN Konvencija posebno prepoznala prava I potrebe djece (član 7). Navela je da u školama nedostaje obučenog kadra za rad s djecom koja imaju posebne potrbe, te da se često sve svodi na entuzijazam nastavnika. Zaključak, koji se nametnuo poslije diskusije, bio bi da je neophodno raditi na primjeni već postojećih zakona I usklađivanju ostalih sa UN Konvenvencijom o pravoma osoba sa invaliditetom.