DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Dana 27.10.2011. godine, predstavnici Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetili su Osnovnu školu "Trnovo" u Trnovu, te razgovarali sa direktorom ove škole, koji nas je obavjestio da je škola prostorno velika, ali po broju učenika mala. Naime, škola zauzima prostor od 2200 kvadratnih metara, a broji 78 učenika. Tako, imaju dva odjeljenja - prvi i drugi razred, sa po četiri učenika. Škola ima jedno područno odjeljenje u Kijevu.

Škola ima svoje grijanje i fiskulturnu salu, na kojoj bi joj pozavidjele i mnogo veće škole, te dobro opremljene kabinete za razrednu nastavu. Osim nedostatka finansijskih sredstava, osnovni problem je upravo mali broj učenika. Takođe dvanaest nastavnika putuje na posao iz Sarajeva, jedan iz Foče, što stvara problem organizovanja prevoza za njih. Škola nema ni pedagoga, ni psihologa, a deficitarni kadrovi (nema ih na Zavodu za zapošljavanje) su nastavnici fizike i matematike, tako da direktor predaje matematiku nekim odjeljenjima.
Saradnja učenika i nastavnika je dobra, učenici znaju svoja prava i obaveze, a nastavnici se trude da što kvalitetnije prenesu znanje. 

Na radionici koja je organizovana sa učenicima VI razreda, predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu RS, UN Konvencija o pravima djeteta, te razgovarano o pravima iz obrazovnog sistema i temama: vršnjačko nasilje, pravo na slobodno mišljenje, slobodno vrijeme, potencijalne opasnosti korišćenja interneta...

Uočili smo da djeca nemaju saznanja o instituciji Ombudsmana za djecu, ali su im poznata pojedina dječija prava. Saradnja sa nastavnicima je dobra, nema vršnjačkog nasilja, a njihove primjedbe su uglavnom materijalne prirode -  željeli bi nove prozore na školi i sanirane sanitarne prostorija.

Slobodno vrijeme koriste u druženju kroz brojne  sekcije u školi: ekološka, likovna, odbojka, fudbal. Smatraju da školsko gradivo nije preobimno, jer, kako kažu, ako redovno uče, mogu sve da stignu, pa imaju dovoljno slobodnog vremena. Iako svi imaju računare, dnevno na internetu provode prosječno oko sat vremena, a o opasnostima korišćenja interneta (o kojima znaju ponešto), spremni su razgovarati kako sa roditeljima, tako i sa nastavnicima.