DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, uz podršku UNICEF-a, organizuje trening seminar za mlade savjetnike. Seminar nosi naziv „Prava obaveze i odgovornosti u školi" a cilj ovog okupljanja je proširivanje znanja o pravima kako ih nalaže UN Konvencija, ali i jačanje svijesti o obavezama i odgovornostima.

 Mladi savjetnici iz cijele Republike Srpske će proći radionice o pravima, obavezama i odgovornostima djeteta, vezano za  pravo na izražavanje mišljenja, pravo na informaciju i pravo na participaciju.

Tokom trodnevnog rada mladi savjetnici koji su učestvovali u raznim aktivnostima u regionu i Evropi iznijeće svoja iskustva i prenijeti stavove svojih vršnjaka i stručnjaka iz raznih oblasti - o zdravlju, toleranciji, tradiciji, obrazovanju, internetu, omladinskom radu i drugim temama. Kako je četvoro mladih savjetnika izabrano u Vladu na jedan dan, očekuje se da će i oni prenijeti svoje utiske.

Ovo korisno druženje drugo je po redu i iz njega treba da proiziđu nove aktivnosti mladih savjetnika u njihovim školama, savjetima učenika, lokalnim, zajednicama i svuda gdje mladi žive i rade.