DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, dana 26.10.2011. godine, posjetio je Osnovnu školu „Dositej Obradović" u Doboju.

Škola, sa još dvije područne škole broji oko 650 učenika, a predstavnici škole su istakli da su otvoreni za saradnju, te su sa ponosom istakli da su njihovi učenici često učestvovali na raznim radionicama i van škole, te da su veoma dobro upoznati sa svojim pravima.

Da je to tačno, pokazali su i učenici koji su prisustvovali i aktivno učestvovali na radionici. U veoma prijatnom razgovoru, učenici su demonstrirali svoja znanje iz oblasti dječijih prava. Istakli su da su se sa svojim pravima upoznali na časovima u školi, kroz rad u sekcijama i kroz radionice koje su organizovali, a često i međusobno raspravljaju o pojedinim pravima. Poznato im je pravo na mišljenje ali smatraju da bi odrasli trebali više da ga poštuju. Pored teme o pravima, razgovaralo se i o školskim obavezama i dužnostima.

U razgovoru o pravu na obrazovanje smatraju da su pojedini predmeti preopširni da često obrađuju materiju koja im je nerazumljiva, a kao primjer su naveli biologiju i geografiju.

Priznaju da im slobodno vrijeme zavisi od načina na koji uče, ali da uglavnom uspijevaju da se organizuju i da slobodnog vremena imaju dovoljno. Pored rada u mnogobrojnim školskim sekcijama, kao i većina njihovih vršnjaka slobodno vrijeme provode najčešće sa društvom u igri, baveći se sportom, kod kuće uz dobru knjigu, ili na internetu. Istakli su da su upoznati sa mogućim opasnostima korišćenja interneta, te smatraju da ne provode previše vremena na internetu.