DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na konferenciji "Razvoj modela rada sa počiniocima nasilja u porodici u skladu sa postojećim akcionim planovima" koja je održana u Banjluci u organizaciji, Centra za terapiju i rehabilitaciju Vive žene, Tuzla i Udruženja građana Budućnost, Modriča, potom Gender centar Federacije BiH i Gender centar-Centar za jednakost i ravnopravnost polova i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, je učestvovao i Ombudsman za djecu. Kroz panele i diskusiju na svaku temu panela se pokušalo kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse, kako u entitetima BiH ali i šire-primjer Švajcarske, doći do modela rada sa počiniocem nasilja u porodici. Preporuke za rad sa počiniocem nasilja su se odnosile na izmjenu pravnih okvira za rad sa počiniocima nasilja, strateškim planom za implementaciju rada sa počiniocima nasilja i potrebama za treninzima i edukacijama stručnog osoblja za rad sa počiniocima nasilja.