DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru kampanje Vlade Republike Srpske koja je posvećena promociji borbe protiv visokotehnološkog kriminala „Neko vreba preko weba" u Trebinju  je održan okrugli sto na temu „Bezbjednost i zaštita djece na internetu".

Edukacija o mogućim zloupotrebama interneta najvažniji je preventivni način zaštite od visokotehnološkog kriminala, čiji su najčešći oblici krađa identiteta, finansijske malverzacije, trgovanje djecom, dječija pornografija, te pedofilija, istaknuto je u Trebinju.

Djecu prije svega, moramo naučiti kako sigurno i odgovorno koristiti internet, kako iskoristiti sve njegove prednosti, a da se istovremeno izbjegnu rizici i opasnosti u koje djeca mogu biti dovedena.

Obrazovni sistem i u ovom dijelu mora preuzeti svoju ulogu, prvo učenjem djece o odgovornom  ponašanju u svim situacijama, pa i onim na internetu, i gradnjom odnosa povjerenja sa djecom, da djeca bez straha i stida mogu nastavniku prijaviti sve uznemirujuće sadržaje i od njega dobiti potrebnu podršku i pomoć.

Roditelji imaju primarnu obavezu i odgovornost brinuti za zdravo odrastanje njihove djece, a to uključuje i razgovor o pravilnoj i odgovornoj upotrebi interneta, podršku djeci da prijave svaki oblik nasilja ili uznemiravanja i prijavu nadležnim institucijama svih situacija koje predstavljaju prijetnju bezbjednom odrastanju djece.

O kampanji Vlade Republike Srpske, "Neko vreba preko weba" razgovarali su predstavnici Sekretarijata Vlade RS, Agencije za informaciono društvo, MUP RS i Obudsmana za djecu RS.