DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu RS danas su posjetili Osnovnu školu „Dositej Obradović" u Kneževu.

Škola broji 575 učenika a direktor nam je u razgovoru rekao da Savjet učenika i Savjet roditelja vrlo aktivno sudjeluje u životu škole. Problemi su uglavnom vezani za nedostatak sredstava, a lokalna zajednica nije u mogućnosti da podrži školu. Danas u ovu školu nisu stigli učenici putnici zbog obustavljenog prevoza i taj problem je uznemirio učenike, roditelje i sve zaposlene u školi.

U nastavku posjete održana je radionica o pravima djeteta s učenicima VI 2. Mališani su bili radoznali i spremni za razgovor. Brzo su nabrojali neka svoja prava među kojima i pravo na obrazovanje, pravo na slobodu, pravo na zdravstvenu zaštitu. Što se tiče prava na izražavanje mišljenja, učenici su rekli da u školi mogu slobodno da pitaju i iznesu svoje mišljenje pred nastavnicima i upravom, ali i pred svojim drugovima i roditeljima.

Kada smo razgovarali o njihovom pravu na obrazovanje i o tome šta bi to moglo i trebalo da se mijenja učenici su se složili da je to broj nastavnih predmeta, jer ih sada imaju 14. Imali su interesantan prijedlog - da se smanji broj časova nekih predmeta, tako da se oni održavaju jednom sedmično ili jednom u 15 dana. Požalili su se i na udžbenike za koje kažu da su opširni i teški, a neki od njih pisani tako da ih teško razumiju. S druge strane, nisu imali nikakve primjedbe na disciplinu, na svoje nastavnike, na uslove rada u školi.

Što se tiče slobodnog vremena, oni ga najviše provode u sportskim aktivnostima i druženju, a ne pokazuju previše interesovanja za internet. Nažalost, o neprijatnostima koje mogu imati na internetu nisu znali ništa, ali su nakon razgovora o potencijalnim opasnostima korišćenja interneta zaključili da moraju biti oprezniji.

Razrednica je napomenula da u Kneževu gotovo nema sadržaja koji bi obogatio njihovo slobodno vrijeme, a vannastavnim aktivnostima, zbog prevoza, učenici koji putuju ne mogu prisustvovati.