DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnici Ombudsmana Republike Srspke iz kancelarije Doboj, prisustvovali su priredbi koja je, dana 17.10.2011. godine u Osnovnoj školi „Vuk Stefanović Karadžić" u Doboju održana za djecu sa posebnim potrebama i njihove roditelje.

Škola organizuje inkluzivnu nastavu za djecu sa posebnim potrebama, i učenici  su kao članovi različitih školskih sekcija za svoje drugare organizovali zanimljivu predstavu. U dirljivom i lijepo organizovanom muzičko-scenskom programu, koji nikog od prisutnih gostiju nije ostavio ravnodušnim, učesnici programa su kroz pjesmu, recitacije, igru i glumu pokazali svoje znanje i umijeće, a publika ih je nagradilа velikim aplauzima. Jedna od tačaka programa se odnosila i na dječija prava, u kojoj su djeca na vrlo zanimljiv i kreativan način pokazala da dobro poznaju svoja prava, ali su istovremeno ukazali i na obaveze, kako svoje tako i na obaveze odraslih.

Poslije priredbe rukovodstvo škole je organizovalo sastanak sa rodteljima djece sa posebnim potrebama, predstavnicima Centra za mentalno zdravlje i predstavnicima NVO sektora koji se u svom radu bave i problemima djece sa posebnim potrebama. Na sastanku je ukazano na probleme sa kojima se susreću ta djeca i njihovi roditelji, a u razgovoru je posebna pažnja posvećena potrebi otvaranja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. S obzirom na složenost problema s kojima se susreću još jednom je ukazano na potrebu da se u rješavanju njihovih problema organizovano uključe i organi u lokalnoj društvenoj zajednici.