DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Uloga medija u promociji prava djeteta, ali i u zaštiti tih prava i jačanju društvene svijesti o njihovoj povredi izuzetno je važna.

Svakodnevno informišući javnost o povredama prava djece u različitim oblastima, posebno o nasilju nad djecom i među djecom, mediji ukazuju na slabosti sistema koje bi nadležni trebali prepoznati i raditi na otklanjanju uzroka koji dovode do povrede prava djece u različitim oblastima.

Ali, mediji su samo jedna izuzetno važna karika u zaštiti interesa djece koja zahtijeva aktivan odnos svih službi i institucija u promociji pozitivnih sadržaja o djeci i za djecu, o učenju djece, o uticaju medija na njihovo odrastanje, o pravu djece u medijskoj industriji, o tome da li su zakoni o medijima prepoznali pravo djece na zaštitu.

I ova tema još jednom je potvrdila koliko je svako pitanje zaštite interesa djece kompleksno i zahtjevno i kako zahtijeva stalnu i stvarnu saradnju svih institucija, vladinog i nevladinog sektora i posebno, kako je vrlo važno učešće stručnjaka, a sve sa ciljem ukazivanja na problem i  potrebu da se zajednički traže sistemska rješenja u zaštiti djeteta u svim oblastima.

Okrugli sto organizovali su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Gender centar Vlade Republike Srpske, „Zdravo da ste" i Ombudsman za djecu.