DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu RS uspostaviće saradnju sa zaštitnicima prava osiguranika koje je imenovao Fond zdravstvenog osiguranja u cilju bolje promocije prava iz zdravstvenog osiguranja, naročito onih koje se odnose na zdravstvenu zaštitu djece.

To je dogovoreno na današnjem sastanku predstavnika Fonda i Ombudsmana za djecu koji je organizovan kao rezultat inicijative direktora Fonda Gorana Kljajčina da se uspostavi saradnja sa institucijama i nevladinim organizacijama koje mogu da doprinesu unapređenju zdravstvene zaštite.

Na sastanku su predstavnici Ombudsmana za djecu upoznati sa Pravilnikom o zaštiti prava osiguranih lica i ulogom zaštitnika prava koji su imenovani u svim opšinama u RS. Na sastanku je istaknuto da je veoma značajno da postoji dobra saradnja između ovakvih institucija, naročito zbog razmjene informacija.

Dogovoreno je, između ostalog, da će se Registar zaštitnika prava, kao i Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica naći i na internet stranici Ombudsmana za djecu RS. Takođe, propagadni materijali biće dostupni i u kancelarijama Ombudsmana, kako bi se što više ljudi upoznalo sa ulogom zaštitnika prava  osiguranika u RS.