DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, dana 13.10.2011.godine posjetili su Osnovnu školu „Pale" u Palama, koju pohađa preko 800 učenika i tom prilikom razgovarali sa školskim pedagogom i psihologom o školskim aktivnostima. Predstavnici Ombudsmana za djecu su od ranije upoznati sa činjenicom da se radi o školi čiji se učenici ističu po primjernom vladanju, dobrim rezultatima u učenju i zavidnoj disciplini, u što smo se mogli i uvjeriti. Nastava je organizovana u dvije smjene, a školski prostor je više nego zadovoljavajući i omogućava organozovanje nastave po školskom planu i programu.

U nastavku posjete organizovano je druženje sa učenicima jednog odjeljenja devetog razreda; predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu RS, UN Konvencija o pravima djeteta, a održana je i radionica na temu prava na obrazovanje i korišćenje slobodnog vremena. U radionici je aktivno učestvovalo 20 učenika. Pokazali su da poznaju neka od svojih prava, napominjući da su na časovima demokratije razgovarali o pravima u obrazovnom sistemu. Organizovali su i pozorišne predstave na temu dječijih prava.

U razgovoru o pravu na obrazovanje istakli su da vide smisao osnovnog obrazovanja u pripremi za budućnost i nastavak školovanja. Imali su primjedbe na obimnost gradiva pojedinih predmeta, kao i na činjenicu da neki nastavnici ne saopštavaju ocjenu prilikom provjere znanja, pa su izrazili zadovoljstvo što su na radionici upoznati sa pravom na javnost saopštavanja ocjene.
 
I pored obimnog gradiva, istakli su da imaju dovoljno slobodnog vremena, koje provode u čitanju školske lektire, druženju sa prijateljima, sportskim aktivnostima, ali ipak, najveći dio slobodnog vremena provode za računarima, na internetu i društvenoj mreži facebook. U razgovoru o potencijalnim opasnostima korišćenja interneta, navode da poznaju neke od negativnih strana i opasnosnosti korišćenja  interneta, nekoliko njih je doživjelo i uznemiravanje tipa neprimjerenih poruka, o čemu su razgovarali sa roditeljima.

U razgovoru o njihovim pravima u školi učenici su pokazali interesovanje da saznaju što više činjenica, tako da je druženje proteklo u kreativnoj atmosferi.