DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Banjaluci je 9. decembra 2009. godine održan sastanak s predstavnicima Savjeta učenika Gimnazije, Medicinske škole, Elektro škole I Srednje poslovneš kole iz Banjaluke. Povod je bio upoznavanje učenika s radom institucije Ombudsmana I upoznavanje Ombudsmana za djecu s radom Mreže savjeta učenika srednjih škola. Mr Nada Grahovac, ombudsman za djecu, je naglasila da Mreža može biti saradnik Ombudsmana u mnogim projektima, jer Konvencija o pravima djeteta uzima dijete kao pravni subjekt koji ima pravo da izrazi svoje mišljenje o svim postupcima koji ga se tiču. Najavljena je saradnja na pripremi okruglog stola o temi alkoholizma među maloljetnicima, o kojoj su učenici odmah iznijeli svoja iskustva vezana za pojavu I rješenja koja su u različitim školama različita. Ova tema je u skladu s članom 33 Konvencije o pravima djeteta, po kojem djeca imaju pravo na zaštitu od upotrebe narkotika I psihotropnih supstanci, a država je dužna da izradi mehanizme njihove zaštite. S obzirom da djeca imaju pravo na zdravlje (član 24 Konvencije), ova tema može biti sagledana s raznih aspekata, a s ciljem da se učini sve kako bi se spriječio štetni uticaj alkohola na mlade. Pohvalno je da su svi učenici govorili o svom učešću u mnogim projektima, koje sami kreiraju I provode, a mnogi imaju humanitarni karakter. Kako bi se o njihovim aktivnostima saznalo što više Đorđe Mihajlović, predsjednik Mreže savjeta učenika RS, najavio je štampanje biltena u kojem bi svaka škola objavila svoje aktivnosti. S tim biltenom bi bila upoznata Narodna skupština, jer mladi smatraju da imaju energiju I znanje kojim treba upoznati društvo. Razgovor je vođen u prijatnoj atmosferi, a teme su se spontano nametale, što nagovještava mogućnost dobre saradnje.