DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Republici Srpskoj svake godine u prvoj nedjelji oktobra obilježavamo Dječiju nedjelju. Cilj je prije svega unaprijediti razvoj društvene brige o djeci ali i podsticati organizovanje različitih kulturno obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija. Dječija nedjelja je prilika da u godini u kojoj UN Konvencija o pravima djeteta obilježava svoj 20. rođendan, prihvatimo činjenicu da su djeca subjekti međunarodnog prava i zaštite i da imaju pravo na prava. Taj koncept,da djeca imaju pravo na prava još uvijek nedovoljno shvatamo i prihvatamo.Polazimo od toga da su djeca lica koja trebaju zaštitu,i da mi,nemamo potrebu, još manje obavezu da njih nešto pitamo. Dijete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se neposredno tiču-član 12.Konvencije.To mi odrasli prvo moramo prihvatiti i tome ih mi moramo naučiti. Naša je obaveza /roditelji,škola,lokalna zajednica,sve institucije i svi nivoi vlasti/stvarati takvo okruženje u kojem će se glas djece i čuti i uvažavati. Svako dijete ima pravo na obavezno osnovno obrazovanje i pravo na zdravstvenu zaštitu. Svako dijete koje u tom uzrastu ostane izvan tih sistema- osnovnog obrazovanja i zdravstvene zaštite zauvijek ćemo ostaviti na marginama društva.To ne smijemo dozvoliti.

Ombudsman za djecu
mr Nada Grahovac