DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Svake godine, 20. novembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan djeteta. Toga dana 1959.godine Generalna skupština UN-a usvojila je "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989.godine "Konvenciju o pravima djeteta". Tim dokumentima naglašena je neophodnost posebne brige o djeci s obzirom na njihove specifične potrebe i probleme vezane za njihov razvoj i odrastanje. U preambuli "Deklaracije o pravima djeteta" stoji: "Čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima". Ova poruka obavezuje sve nas i istovremeno, nama odraslima na najbolji način određuje pravac djelovanja u zaštiti djece i njihovih prava. Konvencija prvi put uvodi djecu kao subjekte međunarodnog prava i zaštite, kao aktivna ljudska bića koja imaju pravo na svoja ljudska prava. Konvencija istovremeno utvrđuje i da svako pravo djeteta znači obavezu odraslih. To znači da, mi odrasli, kada su djeca u pitanju, moramo raditi na način da osiguramo, da obezbijedimo, da omogućimo ostvarivanje svakog prava za svako dijete. Zaštita djece i briga za njihovo zdravo odrastanje odgovornost je cijelog društva. Sve što danas propustimo u obezbjeđenju uslova za ostvarivanje svakog prava za svako dijete, sutra niko i ničim neće moći nadoknaditi. Svaki dan mora da bude DAN PRAVA DJETETA. Kad to obezbijedimo možemo biti sigurni da smo ispunili svoju obavezu i kao roditelji i kao vaspitači, nastavnici, sudije, političari, novinari... 

 

Ombudsman za djecu
mr Nada Grahovac