DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Direktorica Gender centra RS Spomenka Krunić sa saradnicima danas je posjetila instituciju Ombudsmana za djecu.U razgovoru su razmijenjena iskustva i informacije o dosadašnjem radu i aktivnostima,ali je akcenat bio na planu aktivnosti za narednu godinu. Zajednička je ocjena da ove dvije institucije zajednički mogu raditi na značajnom broju pitanja koji mogu doprinijeti zaštiti djece i njihovih prava u Republici Srpskoj.