DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

O pravima djeteta ovog utorka predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske razgovarali su sa učenicima Osnovne škole „Drinić" u Driniću. Ova mala škola broji sedamdesetak učenika i u upravi ističu da nemaju neopradavnih časova, vršnjačkog nasilja i da žive i rade i jednoj zdravoj sredini. Iako jedan broj djece putuje, prevoz im ne predstavlja problem jer je Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijedilo kombi, pa djeca na nastavu stižu na vrijeme, a poslije nastave nema čekanja. Bilo je prijatno čuti da lokalna zajednica ima veliko razumijevanje za školu i da u svim situacijama škola može da im se obrati.

Radionici je prisustvovalo 25 učenika, članova Savjeta učenika i predstavnika odjeljenjskih zajednica. U veoma živom i otvorenom razgovoru nabrojali su mnoga svoja prava i aktivno učestvovali u diskusiji o pravu na obrazovanje i pravu na igru i slobodno vrijeme. Istakli su da su zadovoljni svojom školom, uslovima rada, da su nastavnici pravedni i otvoreni za sva njihova pitanja, a da su oni, učenici, često nestašni.  Učenici su napomenuli da bi im u učenju pomogla kabinetska nastava, te da bi pojedini udžbenici mogli biti pisani razumljivijim stilom.

Nezaobilazna tema je bila i Facebook, pa je zamjenik ombudsmana iskoristila priliku da učenicima objasni koje su opasnosti koje on može donijeti i uputila ih na sadržaj stranice www.djecanainternetu.org.

Učenici su i ovdje kao i u drugim školama koje nisu u velikim gradovima istakli važnost sekcija i poželjeli da imaju i odbojkašku i košarkašku sekciju, kako bi što više slobodnog vremena provodili baveći se sportom. Takođe primjećuju da nema prostora gdje bi se mogli okupljati, a kako sami kažu druženje je veoma važno, jer prijatelja treba imati i u dobru i u zlu.