DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U poređenju sa zemljama okruženja, problem prosjačenja djece u Republici Srpskoj nije tako izražen jer su  lokalne zajednice  ne samo izrazile spremnost već i preduzele cijeli nizi aktivnosti radi zaštite djece od ovog vida eksploatacije.

Razgovor u Modriči o problemu prosjačenja djece otvorio je brojna pitanja koja traže sistemska rješenja za brojne situacije u kojima treba zaštititi djecu na njihovom putu odrastanja.

Posebno je ukazano na važnost porodice u razvoju i odrastanju djeteta, na potrebu edukacije roditelja, na obavezu njihove saradnje sa nadležnim institucijama te njihove odgovornosti za situacije u kojima se djeca nađu.

Ukazano je na neophodnost usklađivanja zakona sa zahtjevima Konvencije te prepoznavanje životnih situacija koje zakonima nisu defenisane, veće učešće stručnjaka iz različitih oblasti i posebno ljudi iz prakse u definisanju pravila i procedura u zaštiti djece.

Posebno je ukazano na važnost prepoznavanja dobre prakse i pozitivnih primjera kojih ima u svim oblastima, ali i potrebi da se o pojedinačnim slučajevima postupanja protivno zakonu i potrebama djece poimenično govori.