DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U povodu obilježavanja Dječije nedjelje, Savjet učenika Medicinske škole iz Banja Luke  je uputio poziv Ombudsmanu za djecu RS da zajedno sumiraju rezultate rada i dosadašnju saradnju.  

Učenici su u holu škole priredili bogatu izložbu radova koji su nastali tokom njihovih nastavnih i vannastavnih aktivnosti koja svjedoči da se u ovoj školi kreativno pristupa procesu obrazovanja i vaspitanja u svim njegovim sferama. Učenici su u jednočasovnom druženju prezentovali projekat  „Kako se riješiti stresa", a Jelena Cvetković je pročitala literarni rad koji je odisao mladošću i optimizmom koji svako dijete zaslužuje.

Zlata Hadžić-Bajrić, zamjenik ombudsmana za djecu RS, upoznala je predstavnike svih odjeljenja sa radom Institucije, značajem Dječije nedjelje i pravima djeteta. Mladi savjetnici ombudsmana za djecu Violeta Vukomanović, Tea Vojnović-Jokić i Dragutin Dedić prezentovali su rad mladih savjetnika i prikazali samo dio svojih aktivnost koje su imali na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou, te pozvali i učenike Medicinske škole da im se pridruže u radu.

Dječija nedjelja je vrijeme kada djeci treba dati još prostora da govore o svojim uspjesima, interesovanjima, potrebama i željama koji će odraslima biti putokaz šta da učine na dodatnom angažovanju  na promociji i zaštiti prava djeteta.