DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U programu obilježavanja „Dječije nedjelje" ombudsman za djecu se družila sa djecom u vrtiću Bambi.

Djeca od najmlađe grupe do onih starijih pokazala su da uče o svojim pravima i da bi svaka nedjelja u godini trebala biti dječija nedjelja.

Ombudsman za djecu posebno je ukazala na važnost preventivnih programa kako bi djeca još u vrtiću, prema programu prilagođenom njihovom uzrastu i njihovim potrebama učili o tome šta je nasilje, zanemarivanje djece, alkohol, droge, bolesti zavisnosti. Tako ćemo kod njih u najranijem uzrastu razviti odgovornost i prema sebi i prema drugima.