DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Završen je drugi dio projekta „Moja prava i ja" koji, u saradnji sa Ombudsmanom za djecu RS, kancelarija Doboj, implementira Udruženje građana Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus" iz Doboja.
Cilj projekta je upoznavanje učenika sa pravima djeteta i jačanje njihove svijesti o ulozi i značaju savjeta učenika, kao tijelа putem kojeg učenici mogu ostvarivati svoja prava u školi.

Projekat „Moja prava i ja", realizuje se u deset srednjih škola na području regije Doboj. Prvi dio projekta realizovan je prošle godine postavljanjem oglasnih tabli namjenjenih savjetu učenika, a drugi dio projekta odnosio se na postavljanje „info police" i „sandučeta povjerenja", kao i organizovanje radionica sa predstavnicima savjeta učenika u školama i upoznavanjem sa njihovom namjenom.
Sanduče je postavljeno u tri srednje škole u Doboju, te u po jednoj u Petrovu, Vukosavlju, Tesliću, Modriči, Brodu, Šamcu i Derventi. 

„Sanduče povjerenja" je namijenjeno učenicima u tim školama, i služiće im za pisanje primjedbi, prijedloga, pitanja, pritužbi, organima u školi, ali i Ombudsmanu za djecu RS. Cilj postavljanja sandučeta povjerenja je stvaranje uslova da učenici na neposredan način mogu iznijeti svoja zapažanja i mišljenja, da pišu o problemima koji ih muče, ali i da organi u školi u saradnji sa Ombudsmanom za djecu RS, te probleme pokušaju riješiti.