DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Prvu nedjelju u oktobru tradicionalno obilježavamo kao „Dječiju nedjelju“. To je prilika da se kroz dodatne aktivnosti svih institucija i službi ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u svim situacijama u kojima se djeca nađu na svom putu odrastanja. U kući, školi, na ulici, lokalnoj zajednici, medijima - svi imamo i obavezu i odgovornost prepoznati njihov najbolji interes u svakoj situaciji.

Na žalost, situacije u kojima se djeca vrlo često nađu (djeca u sukobu sa zakonom, djeca u prosjačenju, djeca za volanom, u vanbračnim zajednicama, napuštanje škole) posljedica su povrede njihovih osnovnih prava i nepravovremene reakcije na takve uslove odrastanja djeteta.

Zanemarivanje djeteta koje je vrlo često prisutno, u svim njegovim oblicima, nije prepoznato na vrijeme. Zanemarivanje je nebriga o djetetu kojom se povređuje njegovo pravo na život i razvoj, jer se zapuštaju njegove osnovne potrebe - obrazovanje, zdravstvena zaštita, ljubav i pažnja, igra i slobodno vrijeme.

Bez obzira u kojem obliku se zanemarivanje javlja i bez obzira na faktore rizika koji do toga dovode, svaki oblik zanemarivanja djeteta ostavlja posljedice jer ugrožava njegov pravilan rast i razvoj. Svaki oblik zanemarivanja djeteta je nasilje nad djetetom, a svaki oblik nasilja nad djetetom, bez obzira od koga dolazi, je potpuno neprihvatljiv.

Programi prevencije koji uključuju sve oblike nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja djece, zaštitu djece od upotrebe alkohola, droga i duvana, seksualno obrazovanje i zdrave stilove života, moraju biti dio obrazovnog sistema, kako bi kod djece od najranijeg uzrasta razvijali odgovornost i prema sebi i prema drugima.

Dobrobit djece je ne samo obaveza već i odgovornost odraslih.

                                                                                 Ombudsman za djecu

                                                                                    mr Nada Grahovac

 

U Dječijoj nedjelji, institucija Ombudsmana za djecu će preduzeti sljedeće aktivnosti:

Ponedeljak, 03.10.

-Istočno Sarajevo, Specijalizovana biblioteka za djecu u 12,30h

- Banja Luka, OŠ. "Branko Radičević" u 10,45h

Utorak, 04.10.

-Banja Luka, Dječiji vrtić "Bambi", druženje s najmlađima u 10h

-Novi Grad, Donji Agići, OŠ. "Branko Ćopić, radionica o pravima djeteta u 11,50h

Srijeda, 05.10.

-Banja Luka, Pres konferencija u 11h u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (ministar prosvjete i kulture, Anton Kasipović, direktor policije Gojko Vasić i ombudsman za djecu RS, Nada Grahovac)

Četvrtak, 06.10.

-Modriča, Okrugli sto "Zaštitimo djecu od prosjačenja" u 11,00h

-Modriča, OŠ. "Sveti Sava", Radionica o pravima djeteta

-Banja Luka, Medicinska škola, Druženje sa srednjoškolcima u 12,30h