DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz кancelarije Doboj posjetio je SŠC „Nikola Tesla“ u Vukosavlju, i sa članovima Savjeta učenika te škole održao radionicu o pravima djeteta, sa naglaskom na prava na obrazovanje, na mišljenje i pravo na slobodno vrijeme.

Učenici su pokazali interesovanje za ovu temu, a zanimale si ih i informacije o instituciji Ombudsmana za djecu RS, načinu rada i ovlašćenjima koja ombudsman ima, uz priznanje da o toj instituciji ne znaju mnogo. U razgovoru učenici su iznijeli i neke probleme u vezi sa uslovima rada u školi i istovremeno istakli potrebu da se ti problemi riješe. I učenici i rukovodstvo škole istakli su probleme sa nedostatkom prostora u školi, zbog čega su se obratili za pomoć i resornom ministarstvu, kao i problem skromne opreme učionica. Također su se požalili da nemaju pristup internetu, a smatraju da su neki programi rada zastarjeli, kao i da bi trebalo pojačati rad kroz razne sekcije.

Pravo na slobodno vrijeme smatraju jednim od svojih važnijih prava, ali skroman sadržaj u sredini u kojoj žive upućuje ih da slobodno vrijeme koriste na internetu, kroz sportske aktivnosti koje sami organizuju i za druženje sa prijateljima.