DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Banja Luci je 26.11.2009.godine održana sjednica Savjeta za djecu RS na kojem je između ostalog razmatran izvještaj radne grupe o položaju djece u kolektivnim centrima u Republici Srpskoj. Savjetu za djecu redovno prisustvuje i ombudsman za djecu RS.Na sastanku je dogovoreno da do kraja godine ombudsman i Savjet za djecu zajednički planiraju aktivnosti koje će biti prioritet u radu obje institucije.