DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi“ održana je u OŠ „Mladen Stojanović“ u Bronzanom Majdanu sa članovima Savjeta učenika.Petnaestak učenika je vrlo odgovorno i sa interesovanjem učestvovalo u radu i pokušalo da zajedno s predstavnicima Ombudsmana za djecu sagleda stanje prava djeteta u njihovoj školi.

Od učenika smo saznali da su zadovoljni uslovima rada u školi, iako priželjkuju više savremenih metoda, kako kažu voljeli bi više rada u grupama, samostalnog rada i mogućnosti da budu aktivniji na času. Smatraju da je dio udžbenika pisan na komplikovan način i preopširan.

Učenici su nam rekli da znaju da postoji kućni red koji je istaknut u holu škole, a svaka učionica kreira i svoja pravila ponašanja. Ovo nam je potvrdila i pedagog škole koja, kao i učenici, smatra da za sve u školi treba da vrijede ista pravila jer su i roditelji i nastavnici djeci uzor u usvajanju pravila ponašanja.

U ovoj školi postoje sekcije čiji rad se vidi već u hodnicima koji su puni dječijih radova, pehara i priznanja, a škola sarađuje sa vladinim i nevladinim sektorom. I pored toga djeci se čini da je u njihovoj školi broj sekcija nedovoljan, da bi sportske sekcije trebale biti brojnije i redovnije, rado bi imali prostor za okupljanje, iako ističu da im je školsko igralište otvoreno i da ga uvijek mogu koristiti.

Ova djeca nisu veliki ljubitelji interneta i facebooka i radije vrijeme provode u igri i sportskim aktivnostima i upravo zato osjećaju nedostatak organizovanih aktivnosti na tom planu. Učenici su svjesni da slobodno vrijeme mogu provoditi na vrlo kvalitetan način, ali za to nažalost nemaju mogućnosti. Stoga su njihova očekivanja za organizovanim provođenjem slobodnog vremena usmjerena ka školi od koje očekuje da im pomogne i u ostvarivanju ovog njihovog prava.