DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu održao je prvu u nizu ovogodišnjih radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi" i to u OŠ „Miroslav Antić" u Bistrici. Zamjenik ombudsmana razgovarala je sa pedagogom i socijalnim radnikom ove škole o pravima djeteta, problemima koje imaju u radu i upoznala ih sa nadležnostima i ovlašćenjima Ombudsmana za djecu.

Radionici su prisustvovali učenici devetog razreda od kojih su samo neki  čuli da postoji UN Konvencija o pravima djeteta. Prava koja su znali je pravo na obrazovanje, slobodu, ljubav, igru. Pravo na izražavanje mišljenja kažu da ne mogu ostvariti jer ih odrasli ne smatraju ozbiljnim i njihovi prijedlozi i mišljenje slabo se uvažavaju.

 U razgovoru o obrazovanju istakli su da bi željeli da imaju bolje uslove rada u školi, što su potkrijepili činjenicom da u školi nema pitke vode, sala za fizičko je dotrajala a oprema skromna, nemaju pristup internetu,autobuske linije nisu dovoljno česte pa svaka vannastavna aktivnost  podrazumijeva znatno kasniji odlazak kući. Školske sekcije postoje, ali ih djeca prižuljkuju više, posebno onih sportskih za koje na žalost nemaju odgovarajuće uslove.

Prvo na igru i slobodno vrijeme djeca su prepoznala kao svoje pravo koje najčešće koriste na internetu i u druženju s prijateljima. Nažalost,  ne postoje nikakavi sadržaji koji bi im pružio kvalitetno provođenje slobodnog vremena, pa ova djeca koja žive svega petnaestak kilometara od centra grada priželjkuju pristup internetu,kino predstave, sportske aktivnosti, posjete muzeju, izložbi, sajmu knjiga i drugim sadržajima.