DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu RS u okviru svojih redovnih aktivnosti će započeti posjete osnovnim i srednjim školama pod nazivom "O tvojim pravima u tvojoj školi". Prošle godine je Institucija ove radionice organizovala u 25 srednjih i 2 osnovne škola nakon čega je urađen Poseban izvještaj.

Ove godine stručni timovi kancelarija Ombudsmana za djecu iz Banjaluke, Doboja i Foče posjetiće tridesetak osnovnih škola na teritoriji Republike Srpske. Cilj radionica je edukacija osnovaca o njihovim pravima, upoznavanje djece s institucijom Ombudsmana za djecu, te uspostavljanje saradnje s učenicima koji žele biti mladi savjetnici ombudsmana za djecu. 

Ove aktivnosti će trajati od 20.septembra do 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta, kada će se sumirati rezultati rada u školama. 

Za septembar je planiran obilazak sljedećih škola:

1.    20.septembar - Bistrica, OŠ "Miroslav Antić" 

2.    21.septembar - Šamac , Srednja škola "Nikola Tesla",                                                             Modriča, SŠC "Jovan Cvijić"

3.    27.septembar - Bronzani Majdan, OŠ "Mladen Stojanović" 

4.    28.septembar - Vukosavlje, SŠC "Nikola Tesla"