DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske - kancelarija Doboj učestvuje u realizaciji projekta „Moja prava i ja“ koji implementira Udruženje građana Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ iz Doboja. Projekat „Moja prava i ja“ finansijski je podržan od ambasade Republike Slovačke u BiH, a realizuje se u deset srednjih škola na području regije Doboj.

U okviru ovog projekta, u tri srednje škole u Doboju, te u po jednoj u Petrovu, Modriči, Brodu, Šamcu, Derventi, Vukosavlju i Tesliću, biće postavljena „EU info polica“ i „Sanduče povjerenja“. Info polica će služiti za postavljanje promotivnog materijala iz oblasti dječijih prava i EU, a sanduče povjerenja je namijenjeno učenicima, putem kojeg će moći iznositi prijedloge, primjedbe, pitanja, pritužbe..., organima u školi, ali i Ombudsmanu za djecu RS. Osnovni cilj sandučeta povjerenja je da se stvore uslovi da djeca na neposredan način pišu o problemima koji ih muče, te da uz pomoć organa u školi i Ombudsmana za djecu RS, ti problemi budu rješavani.

U okviru ovog projekta, u školama u kojima se isti realizuje, za učenike su raspisani konkursi za esej na temu „Ja, kao srednjoškolac u EU“ i za idejno rješenje plakata „Ti si moj drug“. Proglašenje najboljih radova i dodjela prigodnih nagrada autorima, održaće se u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta.