DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Varšavi, Poljska, je od 14-16.septembra održana 15.Godišnja konferencija i sjednica Skupštine Evropske mreže ombudsmana za djecu - ENOC i 3.sastanak Evropske mreže mladih savjetnika - ENYA.

Zlatoljub Mišić, zamjenik Ombudsmana za djecu RS, je prisustvovao Godišnjoj konferenciji i sjednici skupštine Evropske mreže ombudsmana za djecu - ENOC. Tema ovogodišnje Konferencije je bila Institucionalno zbrinjavanje djece i mladih. Opšti Zaključak je da države moraju i dalje iznalaziti najbolja rješenja i preduzimati sve potrebne mjere na poboljšanju položaja ove kategorije djece prateći najbolji interes u sklаdu sa UN CRC. 

Istovremeno je održan i sastanak ENYA-Evropske mreže mladih savjetnika, kojoj je prisustvovao mladi savjetnik Ombudsmana za djecu Republike Srpske, uz prisustvo koordinatora Andree Stanković psihologa iz Institucije ombudsmana za djecu RS.

Njegova uloga je bila da Evropskoj mreži ombudsmana za djecu prezentuje preporuke mladih savjetnika, vezano za obrazovanje koje su mladi donijeli ove godine na ENYA sastanku u Belfastu, Ujedinjeno Kraljevstvo.