DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Jedan broj žalbi primljenih u Instituciji ukazuje na prisutnost problema ocjenjivanja u nastavi (ocjena se daje bez obrazloženja i objašnjenja i ista se ne saopštava javno).

Takvim načinom ocjenjivanja nastavnik čini težu povredu radnih dužnosti utvrđenu Zakonom i istovremeno ugrožava pravo učenika jer dovodi u pitanje objektivnost ocjene te poštovanje i uvažavanje ličnosti učenika. 

Ministarstvo prosvjete i kulture po Preporuci Ombudsmana za djecu obavezalo je na dosljednu primjenu Zakona kojim se utvrđuje da nastavnik ocjenjuje učenika na času, sa obrazloženjma, da je ocjena javna i dostupna učeniku i njegovom roditelju.   

Ocjena se upisuje u odjeljenjsku knjigu brojevima od 1-5 bez dodatnih znakova, sa datumom kada je izvršeno provjeravanje učenika.