DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Na poziv opštine Foča predstavnici Ombudsmana za djecu RS kancelarija u Foči dana 08.09.2011.godine prisustvovali su otvaranju igraonice za djecu u Brodu na Drini, pri Centru za rani rast i razvoj djece Foča.

Naime, opština Foča i UNICEF su zajedničkim finansijskim sredstvima rekonstruisali po jednu prostoriju u područnim školama u Brodu, Popovom Mostu i Miljevini za potrebe Centra za rani rast i razvoj djece iz Foče.

Svečanost je održana u OŠ''Veselin Masleša'' područna škola Brod na Drini, kojoj je, pored ostalih, prisustvovala i direktorica UNICEF-a za BiH Florence Bauer.

Cilj otvaranja centara jeste da se, kroz rad i obuku  djece i roditelja, postiže i unapređuje kvalitet života. Ova populacija na  raspolaganju treba imati efikasne usluge socijalne  i zdravstvene  zaštite, socijalizacije djece i adekvatno obrazovanje zagarantovano zakonima i konvencijama o dječijim i ljudskim pravima.