DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Redovna godišnja konferencija mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope održana je u Ohridu 6 i 7 septembra 2011. godine na temu - Zaštita djece od ekonomskog iskorištavanja.

Prosjačenje je jedan od najprisutnijih oblika ekonomskog iskorištavanja djece o kome su institucije Srbije, Crne Gore, Vojvodine i Republike Srpske po istoj metodologiji uradili istraživanje koje treba da da odgovore na brojna pitanja - između ostalog o prisutnosti ove pojave, o uzrocima koji dovode do ovog oblika iskorištavanja djece, o mjerama koje preduzimaju nadležni organi u vezi sa prosjačenjem djece posebno u dijelu njegove  prevencije, o vođenju evidencija, saradnji nadležnih institucija.

 Uslovi u kojima odrastaju djeca „radeći" na ulici ne samo da povređuju već ozbiljno ugrožavaju osnovno pravo svakog djeteta, pravo na zdravlje, adekvatnu roditeljsku brigu, pravo na obrazovanje. Najčešće, prosjačenje djece je posledica povrede njihovih osnovnih prava i nepravovremene reakcije na takve uslove odrastanja dijeteta.  

Zajednička je ocijena svih učesnika konferencije, da djeci nije mjesto na ulici, te da se u cilju zaštite dijeteta i njegovih interesa, prvenstveno mora voditi računa o faktorima koji dovode do ove pojave kako bi se preventivnim mjerama spriječio ovaj vid nasilja nad djecom. Prvo istraživanje ove vrste, Ombudsman za djecu je, u saradnji sa centrima za socijalni rad, Mup i nevladinim organizacijama uradio za sve opštine Republike Srpske, na osnovu čega je uradio Poseban izvještaj koji će dostaviti nadležnim institucijama. 

O rezultatima istraživanja u Republici Srpskoj i prijedlog mjera učesnike Konferencije su upoznali ombudsman za djecu mr Nada Grahovac i Dane Gligorić.