DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu Nada Grahovac je učestvovala na radionici "Planiranje kampanje za izmjene i dopune Porodičnog Zakona RS" u Banja Luci, 25 - 26.11.2009. Ovu inicijativu je pokrenuo Helsinš;ki parlament građana Banja Luka sa fokusom na član 79. (prava i dužnosti roditelja i djece). Ombudsman za djecu je predstavila inicijativu i članove Porodičnog Zakona RS na koje planira da uloži izmjene i dopune članova Porodičnog zakona RS. Radionica je koncipirana tako da u toku prvog dana rada učesnice i učesnici metodom analize u malim grupama definišu probleme i ciljeve u vezi sa kojima će se kampanja provoditi. Tokom analize sadašnjeg stanja izdvojile su se sljedeće oblasti u kojima su uočeni problemi: - međusobni odnosi roditelja, roditeljstvo i položaj djeteta, - finansijska podrška izdržavanju i odgajanju djeteta, - zdravstvena zaštita djece razvedenih roditelja, - nedovoljna saradnja i umreženost institucija. Nakon prezentacije rezultata rada u malim grupama, zaključeno je da će osnovni motiv kampanje biti da se u Porodičnom zakonu Republike Srpske izmijeni definicija samohranog roditelja i ona obuhvati i roditelje kojima je nakon razvoda povjereno dijete, ali koji ne primaju pomoć drugog roditelja ili drugi roditelj ne izvršava svoje obaveze prema djetetu. U drugom djelu radionice predloženo je da slogan za kampanju izmjena i dopuna Porodičnog zakona bude Član koji nedostaje.