DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Početak školske godine, posebno za najmlađe koji će prvi put sjesti u školske klupe, izuzetno je važan jer označava jednu novu fazu u odrastanju svakog djeteta, nova prijateljstva, nove obaveze, nove interese, ali i mnogo novih i nepoznatih situacija, zato je  važano da za  početak škole djeca budu pripremljena i da on bude sa više radosti, poštovanja i razumijevanja, jer će ostaviti pečat cijelom djetetovom školovanju.

  I za one koji već imaju iskustva sa školskim obavezama, svaki početak nove školske godine je istovremeno i  velika  radost i stres jer je svaki novi razred, novi početak i novi izazov.   

Roditelji ne mogu sakriti zadovoljstvo da im dijete odrasta, i da je sa svakom školskom godinom za godinu stariji i odrasliji, ali istovremeno ne mogu sakriti ni brigu da li će uspjeti pripremiti dijete za školu, hoće li mu moći obezbijediti sve što je potrebno, hoće li se snaći u novom razredu, hoće li nova razrednica biti kao ona predhodna...   

Od savremene škole se očekuje da učenik bude aktivan i kreativan učesnik nastavnog procesa, ali i školskog  života uopšte. Nastavnici su, zajedno s učenicima, takođe pred novim zadatkom da u novoj školskoj godini savladaju zahtijevno nastavno gradivo, a da to izvedu na način dostupan djeci, prilagođen njihovom razvoju i njihovim potrebama.  

 Svako dijete posmatra svijet na svoj način, drugačije uči, povezuje činjenice, reaguje, razmišlja i osjeća, a sve ih treba naučiti i vaspitati. Da bi se taj zadatak ostvario, nastavnik, učenik i roditelj moraju sarađivati. Svi imaju zajednički cilj da stvore sigurno, samouvjereno dijete spremno za svijet odraslih.  

 Vaspitna uloga škole ne smije se potiskivati, bez obzira na obimno gradivo, i svaki trenutak pogodan za slušanje, razumijevanje i iskazivanje podrške djeci treba iskoristiti. U svakoj situaciji kojom se promoviše, štiti ili narušava neko pravo djeteta mora se naći način da se djeci skrene pažnja na njihova prava. Učenje o pravima djeteta u školi mora biti prisutno na svakom času, u svakoj učionici, u školskom dvorištu, zbornici jer su prava djeteta zapravo njihove osnovne potrebe za njihov zdrav i pravilan razvoj. 

   Djeca koja znaju svoja prava znaće i da poštuju prava odraslih jer su i proizašla jedna iz drugih. 

   U školi je neophodno poštovati pravo na obrazovanje svakog djeteta pod istim uslovima i obezbijediti da učenici ostvare i brojna druga prava: pravo na informaciju, pravo na učešće u procesima koji ih se tiču, pravo na izražavanje mišljenja, pravo na organizovanje, pravo na zaštitu od svakog oblika nasilja, pravo na zaštitu od upotrebe psihotropnih supstanci i mnoga druga prava.  

 Sve što učinimo za djecu, sve čemu ih naučimo i kako ih vaspitamo, naš je zalog za njihovu srećniju budućnost.   Stoga je i početak nove školske godine novi izazov ne samo za djecu već i za odrasle koji moraju prihvatiti da je najbolji interes djeteta-najvažniji interes društva.