DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ministarstvo trgovine i turizma RS odgovorilo je na inicijativu Ombudsmana za djecu, tako da će do kraja godine u skupštinsku proceduru uputiti Zakon o oglašavanju.

Oglasi i reklame danas su sve prisutniji oblik komunikacije. Ta industrija, prirodno je, ima potrebu da svoj proizvod - robu ili uslugu reklamira. Za njih je najvažnije da privuku pažnju onih kojima je namjenjena i da njihov proizvod nađe svog kupca. Upravo zato, oni danas, vrlo često koriste djecu u reklamama ili su reklame namjenjene upravo njima, a da se pri tom ne vodi računa o uticaju koji ovaj vid komunikacije ima na djecu i njihovo odrastanje. Šaljući poruke djeci, oni koriste upravo one sadržaje koji vrlo brzo i lako i djeca u najranijem uzrastu primijete - muzika, crtani film i sl. 

U reklamiranju proizvoda vrlo često se koriste djeca koja reklamiraju proizvod o kojem ništa ne znaju ili ga sami i ne koriste - deterdženti, osiguravajuće kuće, sredstva za higijenu i sl. Pri tome, u reklamama je najčešće najmlađi uzrast djece, što opet nije bez razloga. 

 Zakon mora na jasan način utvrditi:

-       uslove i način oglašavanja - ko, kada, kako i gdje može vršiti oglašavanje,

-       mogućnosti zaštite djece od sadržaja koji nisu njima namijenjeni,

-       nadležnost za postupanje i 

-       sankcije za sve one koji na ovaj način povređuju prava i interese djece imajući u vidu sve oblike oglašavanja - bilbordi,TV, dnevne novine, pornografski časopisi na kasi u samoposluzi i sl.