DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Smještaj djeteta u instituciju trebala bi biti posljednja alternativa brige za dijete. To znači, da bi  smještaju djeteta u dom trebale prethoditi sve raspoložive mjere porodično pravne zaštite -kako bi se otklonili uzroci zbog kojih se dijete koje ima roditelje upućuje u dom, odnosno, trebale bi biti iskorišćene sve druge mjere vaninstitucionalne zaštite-hraniteljstvo i usvojenje.

Pri tome, i u jednom i u drugom slučaju, smještaj djeteta u dom je privremen, dok se ne stvore uslovi za povratak u vlastitu porodicu ili dok mu se ne obezbijedi druga porodica, hraniteljstvo ili usvojenje. 

Ali, kada dijete mora živjeti izvan porodice, u domu, tada mu se moraju obezbijediti odgovarajući uslovi - smještaj, ishrana, obrazovanje, zdravstvena zaštita, vaspitanje i što je vrlo važno stručni kadar različitih profila koji  može odgovoriti ovom vrlo zahtijevnom i odgovornom poslu. Da bi dom mogao odgovoriti potrebama djece koja dolaze iz različitih sredina, po osnovama koji su različiti, dolaze sa različitim očekivanjima, djeca su svih uzrasta, i sa zdravstvenim problemima i problemima u ponašanju, vrlo je važno da se adekvatnom organizacijom i utvrđenim procedurama izbjegnu situacije koje će ugroziti prava djece po bilo kojem osnovu.  

 U vezi sa pitanjima smještaja djece u dom Ombudsman za djecu RS je resornom ministarstvu i Dječijem domu „ Rada Vranješević" uputio Preporuke (Preporuka dječijem domu "Rada Vranješević" i Preporuka u vezi institucionlane brige o djeci), radi otklanjanja situacija koje dovode do povrede prava djece.