DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Banja Luci je 23.i 24.11.2009.godine održana radionica za medije.Organizatori radionice bili su UNICEF, Medijske inicijative i Media plan institut. Teme radionice bile su-socijalna inkluzija u BiH, šta su dječija prava, kako štititi prava djece u medijima, kako pokrivati temu dječijih prava, sa akcentom na etičke dileme, kako prići djetetu, žrtvi zlostavljanja.Tom prilikom promovisan je i priručnik za novinare, koji kroz prava djece iz Konvencije daje savjete i preporuke za postupanje. U priručniku se navodi ,,svrha ove brošure je odgovorno prikazivanje djece u medijima, i uticaja koji ponašanje i odluke odraslih imaju na njihov život, kao i podsticanje zaposlenih u medijima da razmotre kako najbolje zaštititi prava djeteta i pomoći djeci da odigraju svoju ulogu u sredstvima javnog informisanja. Ombudsman za djecu podsjetila je na preporuke ove institucije kada su u pitanju djeca i mediji i izrazila očekivanje da će nevladin sektor i u buduće svoju pažnju usmjeriti na ovu izrazito važnu temu.