DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u sklopu Dječijeg odjeljenja Zavoda otvorena je igraonica za djecu.

Na 180 m² u predivnim bojama i sa sadržajima namjenjenim djeci svih uzrasta, uređeni prostor daje mogućnost svim članovima rehabilitacionog tima da mogu provoditi svoje programe sa djecom (logoped, psiholog, medicinska sestra...) u prostoru koji je za djecu prihvatljiviji i prirodniji od bolničkih soba.

Istovremeno s tretmanom djeca će kroz igru i druženje jačati svoje kreativne sposobnosti i vještine, maštu i osjećaj za druženje i saradnju.

Uz brojne goste iz resornih ministarstava, lokalne zajednice otvaranju igraonice prisustvovala je i ombudsman za djecu mr Nada Grahovac.